Anita på cykelvägen längs Elbe - Seiten kanalen några km från Elbefloden. Juli 2006. 

Tillbaka,