Chile - La Serena och Elqui dalen
Detta är motorvägen som mestadels går efter kusten längs Chiles kust från Peru i norr till Puerto Montt i söder. Vägen är mycket glest trafikerad och det är ett stort nöje att färdas här. Ingen trängsel precis.
Tillbaka till småbilderna Nästa bild