Norderåsbäcken, Jämtland.
Även en bäck kan ha trixiga ställen.
Här en bäverdamm som Gunilla och Lennart lätt tar sig förbi - eller rättare sagt över.
 

Tillbaka