Norderåsbäcken, Jämtland.
Bertil glider tyst fram genom skogen.
 

Tillbaka