Dessa röda näckrosor finns i ett tjärn på Harstena.
Tillbaka