Anita glider lätt i sin Icefloe på ett spegelblankt Storsjöflak.
Detta var en ganska vanlig syn under sommaren 2002.

Nästa bild
Tillbaka