Juli 2002. Bilden tagen från "arkipelagen"
Öresholmarna norr om Verkön med Oviksfjällen i bakgrunden.
Från vänster Storfjället, i mitten Drommen och till höger Västfjället.
Dalgången i mitten är Bydalen.

Nästa bild
Tillbaka