Efter byn Linika träffade vi denna man med vilken Anita hade en intressant konversation på "Grenska".