Några av de märkliga tornhusen på Manihalvön. Byn heter troligen Lagia.