Byn Dokaraki. Den första by vi passerade under bergsetappen.