På norra kusten av Kullahalvön går vägen delvis mycket nära havet.