Längst ut på Bjärehalvön. Hovs hallar, den allra sista delen av Hallandsåsen.
Här har havet grävt och mejslat ut berget genom årtusendena.