Här väller vattnet upp ur underjorden efter en över 14 km lång färd genom
ett grottsystem under den stora Europeiska vattendelaren.

Tillbaka