Här försvinner Donau ner i underjorden för att några timmar senare dyka upp
i Aachquelle på andra sidan vattendelaren mellan Donau och Rhen.
Vattnet vi ser framför oss skulle gå till Svarta Havet,
men kommer så småningom att hamna i Atlanten.

Tillbaka