El Calafate, Patagonia 2011

I stadens utkanter är bebyggelsen mycket gles.
Föreg. Tillbaka till småbilderna Nästa