Payunia lava- och vulkanfält, Argentina 2011


En bild från bilen in mot Anderna på tillbakavägen strax innan det mörknade. Just här regnade det inte, men längre fram hamnade vi i ett riktigt oväder. Regnet öste ner under några mil. Det var flera små vattendrag som hade växt flera gånger till riktigt stora, så stora att de översvämmade vägen (Ruta 40) som vi åkte på och någon mil före Malargue var det stopp. Där hade vattendraget växt så mycket att vattnet forsade meterdjupt över vägen. Vi fick vänta i c:a en halvtimma och under tiden hade regnet minskat så mycket att vattnet sjönk undan. När vi passerade "bäcken" kunde vi i bilens strålkastare se att gruslagret som vattnet fört med sig var mellan en halv och en m tjockt! Tala om erosion! Vi hade nog tur som överhuvudtaget kom fram den kvällen. Hade regnet fortsatt hade vi blivit kvar på fel sida om vattendraget. Tyvärr finns ingen bild på denna händelse då det var kolmörkt utanför bilen. 
Föreg. Tillbaka till småbilderna Nästa