Glaciar Grey, El Parque Nacional Torres del Paine, Chile

Glaciären är c:a 30 m hög över vattenytan. Man kan se på klipporna bakom att glaciären tidigare har varit betydligt högre och mäktigare. Berget var renskalat från vegetation c:a 1-2 km långt på båda sidor om glaciären vilket visar att isen dragit sig tillbaka lika mycket. 
Tillbaka till småbilderna Nästa bild