Norderåsbäcken, Jämtland.
En bäck som endast är åkbar under snösmältningsperioden i maj.
Gunilla och Lennart glider fram ljudlöst.
 

Tillbaka