Med kajak i Vikna skärgård i Norge
Om vi hade fortsatt rakt fram hade vi hamnat i denna fors. När vi sedan kollade visade det sig att den inte på något sätt var farlig, men man tar ju inga risker i ett område där inga andra människor syns till och mobiltelefonen inte fungerar alls. Vi bedömde fallhöjden i forsen till mellan 0,5 till 1 m!
 Tillbaka till index Nästa bild