Strax österut från Sandhamn i Stockholms skärgård.
Tillbaka