Ibland, men mycket sällan blir havet bli så här lugnt. Alla öar som syns framför oss ligger i Norge.
Tillbaka