I skärgården finns massor av smala passager där inga vågor eller motorbåtar kommer in.
Tillbaka