När vi gjorde rast kom en fiskmås fram och ville dela maten med oss.
Lägg märke till att måsen är ringmärkt.  Tillbaka