Fiskmåsen var inte tam, men den kom mycket nära.  Tillbaka