Det är inte ofta som havet blir så här lugnt och helt utan vågor.
Framför oss ligger arkipelagen söder om Koster.
It's not very often the sea is calm like this and absolutely without waves.
In front of us the Archipelago of Koster, just south of Koster Islands.
Tillbaka - back