Längst ute i havsbandet fanns mycket gott om sälar på kobbarna. Vissa kobbar var fullpackade. De var ganska skygga och inte lätt att komma i närheten av trots att vi gled fram ljudlöst i kajakerna.
Furthest out in the fringe area of the archipelago, there were rather a lot of seals at the islets. Some of the islets were crammed. The seals were really shy and it was not easy to come close in spite of that we came noiseless in the kayaks.
Tillbaka