Trots att sälarna var mycket skygga, verkade de samtidigt väldigt nyfikna. Kanske beror det på att de känner sig säkra så länge som de befinner sig i vattnet. Helt plötsligt var vi omringade av ett 15-20 tal. Fantastiskt möte!
In spite of the fact that the seals were very shy, at the same time they seemed to be tremendous curious. Perhaps it depends on that they feel safe when they are in the water. Suddenly we were surrounded by 15 - 20 seals. A fantastic encounter!
Tillbaka - back