Paddelturen tillbaka till fastlandet i solnedgången. Denna dag paddlade vi 29 km.
The paddeling back to the mainland while the sun was settling. This day we paddled 29 kms.
Tillbaka - back