Storkarna är mycket vanliga fåglar i dessa trakter. Vi såg många, men denna var den första på årets resa. 
Tillbaka