Här har vi kommit lite "vid sidan om" cykelleden, men det gick att ta sig fram.
Tillbaka