Det här var en riktig "mördarbacke", men äntligen på toppen. 
Tillbaka