Här var sanden så djup att vi vände och tog landsvägen i stället. 
Tillbaka