När vi kommer till Passau har Inn vuxit till en flod som är mycket större än Donau. Man kan också se att vattnet innehåller massor av material. Det är inte förorening utan sediment, kanske från glaciärer långt uppe i bergen i Österrike, men också  från de lågt liggande leriga trakter som floden rinner genom på sin väg till Donau. 
Tillbaka