Dreiflussecke. Udden i mitten är hörnet där Donau från höger rinner ihop med Inn bakom hörnet. Man kan tydligt se skillnaden i färg på de båda floderna. Inn's ljusa sedimentvatten och Donau's mörkare vatten. Från denna punkt är Donau mycket bred och fortfarande efter ett par km nerströms kan man se färgskillnaden mellan floderna. Det behövs kanske 5 - 10 km innan man kan säga att floderna helt och hållet blivit en. 
Tillbaka