Ahu Tongariki
Ahu Tongariki. Denna plats är den som har de flesta moaier uppställda. I Heyerdahls bok kan man läsa att vid hans första expedition 1955-56 låg alla dessa moaier framstupa, härifrån sett till vänster om plattformen. Under 1960 kom en fruktansvärd tsunami och kastade upp kolosserna långt upp på land trots att de redan låg ganska skyddade på marken. Tsunamin hade också förstört det mesta av plattformen. Tsunamivågen var alltså fortfarande fruktansvärt stor trots att den gått 350-400 mil över öppet hav.  Hela platsen har sedan restaurerats. Tsunamin uppstod av det hittills största uppmätta jordskalvet och det hände på Chiles kust 1960. I bakgrunden kan vi se vulkanen Poike med sin skogsdunge på toppen. 
Tillbaka till småbilderna Nästa bild