Ahu Vaihu
Ahu Vaihu. Här ligger åtta stycken moaier kullvräkta med sina hattar kringströdda. Tyvärr har många moaier slagits sönder och blivit förstörda när de vräktes omkull. Det skall sägas att människorna vräkte omkull varenda moai under inbördeskrigen eller kanske var de stamfejder som härjade här under 1700- och 1800-talen. 
Tillbaka till småbilderna Nästa bild