Ahu Vinapu
Ahu Vinapu. Även här ligger hattarna kringströdda. 
Tillbaka till småbilderna Nästa bild