Puna Pau
Puna Pau. Här ligger det högvis med hattar färdiga för transport till sina moaier, men plötsligt upphörde tillverkningen av moaier och då blev de färdiga hattarna kvar här. Vi kan ju se att dessa hattar är mycket större än "småhattarna" som finns vid de kullvälta moaierna vid kusten. Vi skall se längre fram i bildserien att de största moaierna står klara i sluttningen av Rano Raraku mer eller mindre färdiga för transport till sina uppställningsplatser. Kanske var denna ruskigt stora hatt avsedd för någon av dom. Tydligen fungerade planeringen och logistiken även på den tiden. Att rulla ner denna till kusten är väl en sak, men snacka om konststycke att få upp en sådan på toppen av moaien som troligen är över 10 m hög och sedan få den att stanna kvar! Om vi antar att den som Anita lutar sig mot är 3 m i diameter och c:a 2 m tjock har den en volym av c:a 14 m3. Sten av det här slaget väger c:a 2 ton per m3. Då väger denna koloss c:a 30 ton!!! Hur lyfte man kolossen? Hur beräknade man placeringen på moaiens huvud så att den inte trillade av? Det verkar ju inte vara någon fastsättning utan endast ett spår som huvudet passar in i. 
Det var något att tänka och fundera på. Hur gick det till?
Tillbaka till småbilderna Fortsätt till Rano Raraku