Rano Raraku
Denna moai är den enda på hela ön som står på knä. Den skiljer sig alltså från alla de andra. Denna hittades under Thor Heyerdahls första expedition till Påskön 1955. I bakgrunden ser vi ner till havet och de 15 moaierna Ahu Tongariki. Till vänster vulkanen Poike.
Tillbaka till småbilderna Nästa bild