Rano Raraku
Vi vänder oss åt andra hållet och ser en "skog" av moaier. Dessa har lämnat stenbrottet och står uppställda för att få en sista finputsning innan de transporteras till resp. Ahu. Anledningen till att de är mer eller mindre övertäckta anser man bero på erosion från ovanliggande stenbrott. Lägg märke till det kulliga och böljande landskapet i bakgrunden. Det är småvulkaner som eroderat till mjuka kullar.
Tillbaka till småbilderna Nästa bild