Rano Raraku
Titta högst upp i bilden lite till vänster om mitten, lite till vänster om R:et i Rano. Vad ser vi där om inte jätten? Jämför honom med de andra, som inte heller är små. Vi skall se lite senare att de verkligen inte är små de heller. Det skall alltså finnas 397 stycken mer eller mindre färdiga moaier kvar i berget! Vi såg endast ett 10-tal, men berget är stort och vi fick inte röra oss fritt utanför stigarna. Man kan se att nästan hela klippan är full av kvarvarande håligheter efter moaierna. 
Tillbaka till småbilderna Nästa bild