Rano Raraku
En kullfallen moai som kanske stod upprätt den dag arbetet plötsligt upphörde, men som sedan fallit. 
Tillbaka till småbilderna Nästa bild