Rano Raraku
Ett snitt genom totoravassen. Vassen har kanaler längs hela dess längd. Om man knyter ihop den öppna ändan så att den blir tät kommer vasstrået att bilda rena flytkroppen. Om man gör detta med hela knippen som i sin tur byggs ihop till en hel båt får man en farkost som man kan korsa hela Atlanten med! Det var vad Heyerdahl gjorde för att bevisa att det var möjligt. 
Tillbaka till småbilderna Nästa bild