Rano Kau
Härifrån kan vi se de tre öarna Motu Nui, Motu Iti och Motu Kao Kao räknat utifrån och in mot land. Platsen heter Orongo. Härifrån tävlade man varje år om att bli årets fågelman. De tävlade från olika stammar startade här genom att klättra ner 300 m på en nästan lodrät bergvägg och simma ut till ön Motu Nui (längst ut), där man väntade på att tärnorna skulle lägga ägg. Den som först hittade ett ägg och därefter tog sig tillbaka simmande och klättrande och kunde överlämna ägget helt till sin stamhövding vann. Den stamhövding som först fick ägget blev årets fågelman under ett helt år. Som fågelman var man ”hövding” över alla stammar och åtnjöt stora privilegier. 
Tillbaka till småbilderna Nästa bild