Rano Kau
Detta är husen som stamhövdingarna bodde i under fågelmannatävlingarna.  
Tillbaka till småbilderna Nästa bild