Rano Kau
Ingångarna är så små att man måste åla sig in. 
Tillbaka till småbilderna Nästa bild