Patagonia, Argentina
Perito Moreno är en av flera glaciärer som tillhör The Southern Patagonian Icefield, som täcker en yta av 13.000 km2. Själva Perito Moreno är c:a 257 km2 och slutar alltså just här. Isen avancerar c:a 2 m per dygn på mitten och c:a 40 cm per dygn vid kanterna. Skillnaden beror troligen på att det är betydligt större friktion mot berget ute vid kanterna än i mitten där det mera är fritt fram att flyta på (detta är min egen teori). Iskanten allra närmast är mellan 50 och 55 m hög ovanför vattenytan. Under vattenytan når isen c:a 180 m. Om vi antar att isen i genomsnitt glider fram 1 m per dygn och att isen är 55 m hög över vattenytan i snitt och 5 km bred, rasar det 275.000 m3 is ner i vattnet varje dygn! Om vi på samma sätt räknar avsmältningen av den del av isen som ligger under vattenytan blir det 900.000 m3 varje dygn - eller 10,4 m3 per sekund! Läs mer om isen på informationstavlorna på de följande bilderna. 

Tillbaka till småbilderna Nästa bild