Patagonia, Argentina
Här syns att vattentrycket från Lago Argentino Brazo Rico har pressat upp ett 20-30 m brett hål i isen och vattnet strömmar ut och sänker sjön. Den dag varje år som genombrottet (La Ruptura) sker är en stor händelse och många sitter dag och natt och vaktar för att ta kanonbilden just som isen brister och 20 - 30 meters vattentryck börjar vräka ut ur hålet. Själva genombrottet kallas på det lokala språket (spanska) "La Ruptura" som på svenska betyder avbrott-sammanbrott-spricka-brytning. Jag tycker att ordet genombrott passar bättre just här och man kan väl lugnt påstå att när genombrottet sker är det troligen ett mycket stort skådespel (för dom som råkar vara på plats just då). På nationalparkens informationskontor inne i El Calafate kan man se bilder på flera "Rupturas" som skett genom åren och som någon lyckats fotografera. Dec. 2006.
Tillbaka till småbilderna Nästa bild