Patagonia, Argentina

Den allra nordligaste delen av Perito Morenos framkant. Här kan vi se att berget tillåter isen att bredda sig,
dvs. den faller isär och blir bredare. Det är här som isen avancerar "endast" 40 cm per dygn. Dec 2006.
Tillbaka till småbilderna Nästa bild