Två "Moselskutor" som möts. Cykelvägen går ofta alldeles vid strandkanten.

Tillbaka